10-Shish Kebab Vefja

  • 10-Shish Kebab VefjaLambakjöt, Blandað -salat, Laukur, Súr gúrka, Tahini sósa, Tómatsósa

kr.1550

Lambakjöt, Blandað -salat, Laukur, Súr gúrka, Tahini sósa, Tómatsósa