14-Kofta Nauta/Lamba vefja

  • 14-Kofta Nauta/Lamba vefjaNauta-/Lamba hakk, Blandað salat, Laukur, Súr gúrka, Hvítlaukssósa, Chili sósa

kr.1450

Nauta-/Lamba hakk, Blandað salat, Laukur, Súr gúrka, Hvítlaukssósa, Chili sósa